Digitalisaatio – liity digitaaliseen aaltoon ennen kuin on liian myöhäistä

Svend Erik Kundby-Nielsen, swipxin toimitusjohtaja, tapasi Brian Mikkelsenin, teollisuus- elinkeino- ja talousministerin. He keskustelivat eri keinoista, joilla voi edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, mahdollistaa muutosta ja tarjota strategista arvoa innovatiivisten liiketoimintaratkaisujen kautta.

Tanska on perinteisesti ollut yksi johtavista maista internetin käytössä.

Tietotekniikka- ja viestintäteknologiat ovat nykyään läsnä kaikkialla enemmän kuin ennen. Nykyään useammilla ihmisillä on käytössään kännykkä kuin sähköä, mikä voimistaa globaalin datasukupolven eksponentiaalisen kasvun. Digitalisaation edistyneimmän vaiheen maat saavat 20 % enemmän taloudellista hyötyä kuin alkuvaiheessa olevat maat. Tanskan kansalaisilla on käytössään yli 2000 tietoteknistä itsepalveluratkaisua valtiolta, maakunnilta ja kunnilta.

Poliitikoilla on ratkaiseva rooli yhteiskunnan digitalisaatiossa. Siihen sisältyy:

  • digitalisaation nostaminen kansalliseen agendaan
  • systemaattinen suunnittelu ja toimenpiteiden seuranta
  • hallintojärjestelmän osien kehittäminen
  • ekosysteeminäkökulman omaksuminen
  • kilpailun mahdollistaminen
  • kysynnän stimuloiminen.

On välttämätöntä laatia valistusohjelmia, jotka edistävät teknologian käyttöönottoa ja käyttöä. IT-ratkaisujen monimutkaisuus täytyy tehdä ymmärrettäväksi lisäämällä läpinäkyvyyttä ja selkeää viestintää. Uuden hallituksen suurempi keskittyminen digitalisaatioon tuo eheämmän kokemuksen kansalaisille ja yrityksille. Se tekee yrityksille helpommaksi olla osana digitaalista Tanskaa.

Jotta yritykset säilyisivät markkinoilla kilpailukykyisinä, niiden täytyy omaksua teknologiaa suuremmassa määrin kuin nykyään. On tärkeää, että kansalaiset ja yritykset ymmärtävät ja uskaltavat käyttää digitaalisia ratkaisuja. Tanskan digitalisaatio tapahtuu, jos kaikki ymmärtävät ja omaksuvat digitaalisen innovoinnin edut.

Julkisen sektorin täytyy edelleen ottaa johtava rooli avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen rohkaisemisessa digitaalisilla innovaatiomarkkinoilla.

Comments

Only your name will be shown in the blog

None comments | Login or Sign up to comment